Instalacje biogazowe "pod klucz"

Rozwijamy i realizujemy projekty biogazowni na odpady komunalne, przemysłowe i rolnicze. Świadczymy usługę inżynierii inwestycyjnej w zakresie planowania, projektowania i budowy biogazowni od oceny potencjału energetycznego substratów po rozruch i serwis biotechnologiczny biogazowni.
Sprawność produkcji energii w biogazowniach
Liczba biogazowni w Polsce
Moc instalacji biogazowych w Polsce w okresie 2005-2017

Naszą ofertę kierujemy do:

Przedsiębiorstw komunalnych
Firm energetycznych
Przemysłu spożywczego
Przemysłu celulozowo-papierniczego
Rolnictwa

Technologia

Przy procesie budowy i eksploatacji biogazowni współpracujemy z producentami urządzeń pozwalających na bardziej opłacalne przetwarzanie odpadów biodegradalnych i biomasy oraz produkcji bioenergii.
Nasze rozwiązania można łatwo dostosować do potrzeb o różnej wielkości, począwszy od rozmiaru gospodarstw rolnych do metropolitalnych oczyszczalni ścieków oraz produkcji energii.

Zapraszamy do współpracy

Rozwijamy projekty biogazowni na terenie całej Polski
Adres
Siedziba: ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz Biuro Zarządu: ul. Szafarnia 10 lok. 23, 80-755 Gdańsk
Kontakt
E-mail: info@renbio.pl Tel.: +48 52 348 40 57