NASZE ROZWIĄZANIA

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie biogazowni na odpady komunalne, przemysłowe i rolnicze. Przy realizacji projektów budowy i eksploatacji biogazowni korzystamy z doświadczeń światowych dostawców technologii i urządzeń w zakresie produkcji biogazu. Planując biogazownię należy na samym początku określić jasny cel i przyjąć metodyczne podejście do jego osiągnięcia. Najważniejsze jest jasne i zrozumiałe określenie punktu docelowego.

 

KORZYŚCI

 

 

  Samowystarczalna produkcja energii i biopaliw

  Opłacalne przetwarzanie odpadów 

  Sprzedaż wyprodukowanego gazu, biopaliw lub energii - przemysł, transport, sieci gazu ziemnego, ogrzewanie, sieci energetyczne

  Sprzedaż produktów nawozowych

  Dodatkowe opłaty za przetwarzanie odpadów

 

 

SUROWCE

 

 

  Odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych, restauracji i sklepów spożywczych

  Frakcje organiczne odpadów komunalnych

  Odpady biodegradowalne i pozostałości z przemysłu spożywczego

  Osad ściekowy

  Suchy odseparowany obornik

  Biomasa rolnicza: kiszonka, słoma, trawa z obszarów chronionych i nieużytków, inne odpady roślinne z rolnictwa, ogrodów i parków

  Dla zakładów produkcji biodiesla - szeroka gama olejów roślinnych: używane oleje do gotowania, oleje odpadowe i tłuszcze pochodzące z produkcji żywności, zwierząt i ryb, frakcje oleiste oddzielone od bioodpadów organicznych, odpady z separatora tłuszczu

 

 

DOKĄD ZMIERZAMY?

 

 

  Określenie ilość surowców 

  Określenie sposobów wykorzystania produktów końcowych

  Gotowe do użycia konstrukcje i szacunkowe koszty inwestycji

  Obliczenie rentowności inwestycji i okresu zwrotu

  Identyfikacja różnych opcji finansowania

  Ubieganie się o pozwolenie na budowę

  Decyzja inwestycyjna

  Budowa biogazowni

 

Efektywna produkcja energii z bioodpadów

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania dotyczące procesu przetwarzania odpadów biodegradowalnych i biomasy, a także produkcji bioenergii.