NASZE ROZWIĄZANIA

We współpracy z fińskim przedsiębiorstwem BioGTS specjalizujemy się w projektowaniu i budowie biogazowni na odpady komunalne, przemysłowe i rolnicze. Firma BioGTS powstała w 2011 i zatrudnia ponad 100 profesjonalistów. Nasz partner technologiczny dostarcza wysokiej jakości zakłady produkcji biogazu, biodiesla oraz biorafinerie, oparte na opłacalnej prefabrykowanej konstrukcji modułowej. Kompaktowa konstrukcja reaktora, krótki czas zwrotu inwestycji oraz niskie koszty eksploatacji to niektóre z kluczowych zalet instalacji oferowanych przez BioGTS. 

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Biogazownia BioGTS wykorzystuje opatentowaną technologię oparta na procesie suchej fermentacji beztlenowej. Stężenie suchego materiału w surowcach wynosi ok. 15 - 40%. Produktami końcowymi tego procesu jest biogaz i nawóz organiczny. Wydajność reaktorów jest wielokrotnie większa w porównaniu do instalacji stosujących tradycyjny mokry proces. Zmniejsza to zarówno wymaganą objętość reaktora jak i koszt inwestycji. Dodatkowo suche odpady i frakcje biomasy mogą być wykorzystywane jako surowce w zakładach co ułatwia logistykę. Dzięki tym rozwiązaniom można zmienić przetwarzanie odpadów z kosztów w dochody i efektywnie wytwarzać energię odnawialną. Zastosowana technologia to około 70% niższe koszty eksploatacji niż w tradycyjnych procesach biogazu.

 

BIOGAZ

 

 

ZALETY

  Poziomy zbiornik reaktora

  Opłacalna, modułowa i łatwa do rozbudowy konstrukcja

  Lekkie fundamenty, wszystkie budowle na powierzchni ziemi

  Wymagana mała powierzchnia terenu

  Szybka instalacja w systemie plug-in

  Ciągłe działanie, zautomatyzowane i zdalne monitorowanie

  Wszystkie prace konserwacyjne można wykonać z zewnątrz reaktora

  Szybkie uruchomienie 

  Wysoki poziom zabezpieczenia

 

 

BIODIESEL

 

 

SUROWCE

  Odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych, restauracji i sklepów spożywczych

  Frakcje organiczne odpadów komunalnych

  Odpady biodegradowalne i pozostałości z przemysłu spożywczego

  Osad ściekowy

  Suchy odseparowany obornik

  Biomasa rolnicza: kiszonka, słoma, trawa z obszarów chronionych i nieużytków, inne odpady roślinne z rolnictwa, ogrodów i parków

  Dla zakładów produkcji biodiesla - szeroka gama olejów roślinnych: używane oleje do gotowania, oleje odpadowe i tłuszcze pochodzące z produkcji żywności, zwierząt i ryb, frakcje oleiste oddzielone od bioodpadów organicznych, odpady z separatora tłuszczu

 

 

+ 

BIORAFINERIA

 

 

KORZYŚCI

  Samowystarczalna produkcja energii i biopaliw

  Opłacalne przetwarzanie odpadów 

  Sprzedaż wyprodukowanego gazu, biopaliw lub energii - przemysł, transport, sieci gazu ziemnego, ogrzewanie, sieci energetyczne

  Sprzedaż produktów nawozowych

  Dodatkowe opłaty za przetwarzanie odpadów

 

70% niższe koszty eksploatacji niż w tradycyjnych procesach biogazu

DOKĄD ZMIERZAMY?

Planując biogazownię należy na samym początku określić jasny cel i przyjąć metodyczne podejście do jego osiągnięcia. Najważniejsze jest jasne i zrozumiałe określenie punktu docelowego. 

  Określenie ilość surowców 

  Określenie sposobów wykorzystania produktów końcowych

  Gotowe do użycia konstrukcje i szacunkowe koszty inwestycji

  Obliczenie rentowności inwestycji i okresu zwrotu

  Identyfikacja różnych opcji finansowania

  Ubieganie się o pozwolenie na budowę

  Decyzja inwestycyjna

  Budowa biogazowni

 

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania dotyczące procesu przetwarzania odpadów biodegradowalnych i biomasy, a także produkcji bioenergii.