O NAS

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i budowy biogazowni na odpady komunalne, przemysłowe i rolnicze. W naszej pracy każdy projekt analizowany jest indywidualnie, przy aktywnym udziale Inwestora w całym procesie inwestycyjnym. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw komunalnych, firm energetycznych, przemysłu spożywczego, przemysłu celulozowo-papierniczego oraz rolnictwa.

NASZE USŁUGI

  Oceny potencjału energetycznego substratów 

  Analizy energetyczno-logistycze lokalizacji bogazowni 

  Projektowanie rozwiązań dedykowanych

  Wybór rozwiązań standardowych

  Nadzór nad realizacją inwestycji

  Wsparcie i współpraca z Inwestorem w cały procesie inwestycyjnym

  Rozruch i serwis biotechnologiczny biogazowni

Nasz cel to dostarczenie inwestorowi rozwiązania dedykowanego dla jego potrzeb i uwarunkowań.

Jesteśmy częścią Grupy Ren Ventures - powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, których celem jest integracja usług konsultingu i generalnego wykonawstwa projektów w zakresie rozproszonej energetyki odnawialnej.