KONTAKT

Biuro Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 94 C
85-027 Bydgoszcz

 

Biuro Gdańsk

ul. Mostowa 1
80-778 Gdańsk

8.00 - 16.00

52 348 40 57

52 569 13 86

RenBio Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 94C
85-027 Bydgoszcz

KRS: 0000377213 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9532619845, REGON: 4083461500000
Kapitał zakładowy 20.000,00 PLN